xf2

 1. atechz

  Style xenforo: Elegant Dark 2.1.2.1

  Elegant Dark is developed to professional structure, flexible and multipurpose forum theme with excellent responsive design for XenForo 2.1+. Elegant Dark is a functional design with advanced personalization features. It is a user-friendly interface with fully customizable style features and...
 2. atechz

  [XTR] Custom Statistics 1.0.0

  Đọc tiếng anh cho quen nha ae. This add-on allows you to create custom statistics fields on your forums. You can revise the phrases as you wish through your language file. I want to make an important reminder. Yes you can show the areas you want as a widget but I recommend not to use it in the...
 3. atechz

  Thêm BBcode Video cho XenForo 2

  Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong phần văn bản của BBcode. URL có thể là nội bộ...
 4. atechz

  share [TH] Featured Threads and Content - Chủ đề và nội dung nổi bật cho XenForo

  Thu hút sự chú ý và duy trì sự tham gia với các chủ đề đặc trưng. Làm nổi bật các chủ đề yêu thích và có giá trị, cung cấp cho cộng đồng của bạn một cách dễ dàng để xem một số thông tin tốt nhất trên trang web của bạn. Tạo một trang hiển thị các chủ đề nổi bật và có thể tạo widget! Tính năng...
 5. atechz

  share XenForo 2.1.3 Released Full + Upgrade Nulled 2.1.3

  XenForo 2.1.3 hiện có sẵn cho tất cả các khách hàng được cấp phép tải xuống. Chúng tôi khuyên tất cả khách hàng chạy các phiên bản trước của XenForo 2.1 nâng cấp lên phiên bản này để hưởng lợi từ sự ổn định gia tăng. Một số thay đổi trong XF 2.1.3 bao gồm: Không đăng nhập khi thông báo đẩy gặp...
 6. atechz

  share XenForo 2.1.2 Released | XenForo Null 2.1.2

  Some of the changes in XF 2.1.2 include: Update Font Awesome to 5.8.1. Update Froala to version 2.9.4. A number of fixes related to Stripe payment handling including performance optimization, and better error handling. Ensure conversation recipient cache is correctly updated when users are...
Like và Chia sẻ trang:
Top