button

  1. atechz

    Nút "đăng bài mới" luôn luôn ở bên cạnh phải

    Có đôi khi tiêu đề bài viết quá dài làm cho nút đăng bài bị đưa xuống dưới nhìn khó chịu, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn đưa nút đăng bài về lại đúng vị trí của nó. Cách làm đơn giản thôi. Các bạn tìm đến template extra.less thêm code sau vào sau đó lưu lại là xong. /*** newthread button...
  2. atechz

    New Post Button in Post - Thêm nút Đăng Bài Mới trong bài viết cho XenForo 2

    Đơn giản chỉ cần vào ACP --> Template --> thread_view và tìm: <xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" /> Thay bằng đoạn code sau: <xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" /> <xf:pageaction if="$forum.canCreateThread()"> <xf:button href="{{ link('forums/post-thread', $forum)...
Like và Chia sẻ trang:
Top