addon

  1. atechz

    share [TH] Featured Threads and Content - Chủ đề và nội dung nổi bật cho XenForo

    Thu hút sự chú ý và duy trì sự tham gia với các chủ đề đặc trưng. Làm nổi bật các chủ đề yêu thích và có giá trị, cung cấp cho cộng đồng của bạn một cách dễ dàng để xem một số thông tin tốt nhất trên trang web của bạn. Tạo một trang hiển thị các chủ đề nổi bật và có thể tạo widget! Tính năng...
  2. atechz

    share [add-on]Multi Language - Đa ngôn ngữ cho XenForo 2

    Plugin này sẽ cho phép bạn chỉ định trong cài đặt của node (của bất kỳ loại node nào) tiêu chí hiển thị cho người dùng với một ngôn ngữ cụ thể. Chúc các bạn thành công Nguồn; xenforo.com
Like và Chia sẻ trang:
Top