Script Powershell create local user

Như các bạn đã biết. Việc tạo user local trên windows giờ đây rất dễ dàng nhưng đó là với số ít. Còn nếu như